RTA STACKED By KEESA

Còn hàng

Giá: 450.000₫

STACKED mang một thân hình to khỏe, sử dụng 2 coil và buồng chứa với dụng tích chứa lớn. 

Đang cập nhật